Akoprezit-logo

Reklamačný protokol – popis vád

Spoločnosti:  Renewable energy systems, s. r. o., Kremnička č. 3, 974 05  Banská Bystrica
                                  IČO: 455 07 660, DIČ: 20 23 024 883, IČ DPH:SK20 23 024 883
                                 tel. 048/419 33 57, 0905 326 300; grenova@kamiko.sk;
www.akoprezit.sk

Korešpondenčná adresa: Renewable energy systems, s. r. o., Kremnička č. 5, 974 05  Banská Bystrica

 

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady/závad.

Meno a priezvisko kupujúceho: .........................................................................................................
Adresa spotrebiteľa: ................................................................................................................................
Kontaktné údaje – telefón, e-mail: ...........................................................................................................

Číslo dokladu (faktúry): ..............................................             
Faktúra vystavená dňa: ..............................................
 

Popis vady, predmet reklamácie:

 

Hory-bg-dark-svg