Akoprezit-logo

Prvá pomoc pri zlomeninách - znehybníme zlomeniny a zabezpečíme prevoz do nemocnice:

 • ošetrenie treba prevádzať mimoriadne šetrne, nakoľko postihnutému by sme spôsobili veľké bolesti: zväčšili by sme riziko šoku, úlomky kostí by mohli ešte viac poškodiť okolité tkanivo a vnútorné krvácanie by sa zväčšilo
 • ošetrenie zlomenín podľa možnosti vykonávame na mieste úrazu
 • zatvorené zlomeniny ošetrujeme cez odev
 • ak presakuje krv v mieste zlomeniny cez odev, podľa všetkého sa bude jednať o otvorenú zlomeninu, ktorú musíme ošetriť, a preto ranu treba sprístupniť - odev rozstrihneme, rozrežeme, poprípade roztrhneme. Pri použití ostrých nožníc alebo noža treba byť opatrný, aby sme nespôsobili ďalšie zranenie postihnutému a ani sebe.

Ak musíme postihnutého odsunúť, napr. hrozí výbuch havarovaného vozidla, úraz sa stal na ceste a ešte nie je zastavená premávka

 • najväčšie riziko je za zníženej viditeľnosti a v neprehľadných úsekoch, hrozí zrútenie sa poškodenej budovy a pod., tak musíme zlomeninu dostatočne podoprieť. K tomuto úkonu často treba väčší počet záchrancov
 • zlomeninu na viacerých miestach šetrne podopierame. Najskúsenejší záchranca riadi odsun. Postihnutého premiestňujeme veľmi opatrne.

Pokiaľ sa jedná o zlomeniny dolných končatín a chrbtice, je vhodné postihnutého odsunúť pri väčšej vzdialenosti na improvizovaných nosidlách: široká doska, dvere a pod. Pri poranení chrbtice nepodkladáme hlavu. Zraneného na nosidlách fixujeme, taktiež fixujeme hlavu, najmä ak predpokladáme poškodenie krčnej chrbtice.

 • pri zlomeninách horných končatín ošetrujeme postihnutého v sede
 • pri zlomeninách dolných končatín ošetrujeme postihnutého v polohe v ľahu na chrbte
 • pri zlomeninách rebier ošetrujeme postihnutého v polosede: postihnutý zaujme pohodlnú polohu v miernom predklone v sede
 • znehybnenie zlomenín - použijeme dlahy. Môžeme použiť aj improvizované dlahy: lyžiarske palice, lyže, rovné haluze
 • tvrdé materiály omotáme tkaninou tak, aby netlačili postihnutého po ich priložení na poranenú časť tela, trojrohé šatky,
 • stočené hrubšie a dlhšie tkaniny a pod.
 • postihnutého chránime pred podchladením
 • niektoré zlomeniny vyžadujú operáciu pri celkovej anestézii, preto postihnutému nepodávame tekutiny a jedlo.

Navlhčenou handričkou, napr. čistou vreckovkou, vo vode postihnutému môžeme ovlažovať pery.

Zapoj sa tiež do diskusie

Rating:
Hory-bg-dark-svg