Akoprezit-logo

K základnému vybaveniu, ktoré je potrebné k prežitiu vo voľnej prírode, patrí predovšetkým kompas. Kompas je neodmysliteľne súčasťou správneho vybavenia každého dobrodruha, ktorý sa rozhodne vyskúšať si pobyt vo voľnej prírode. Málokto však vie, ako sa kompas správne používa, a častokrát môže byť práve kompas vaším jediným východiskom. Kompas je hneď po mape najdôležitejšou pomôckou pri navigácii v teréne. Je dôležité vyskúšať si manipuláciu s kompasom v bezpečnom prostredí  ( najlepšie v takom, ktoré je vám známe ) pre dôkladné osvojenie si techniky správneho používania. Pri používaní kompasu je potrebné dávať si pozor si na kovové predmety ( okuliare, hodinky a pod. ), pretože strelka kompasu na ne reaguje. Ako teda správne používať kompas? Klasický moderný kompas sa skladá z niekoľkých častí, t.j. : strelkauhlomerpravítkolupa a plochá doštička. Svetové strany sú označené začiatočnými písmenami ich anglického názvu N – sever (north), S – juh (south), W – západ (west), E – východ (east) .

Prvú vec, ktorú si treba zapamätať je, že kompas svojou strelkou ukazuje na magnetický pól Zeme. Najľahšie sa kompas používa s pomocou mapy :

  1. Mapu musíte najprv zorientovať, t.j. položte ju na rovnú plochu. Následne na mapu položte kompas, nie však na hocijaké miesto, ale na každej mape sú zakreslené štvorce.
  2. Položte kompas k jednej čiare , a mapu s kompasom otáčajte tak, aby strelka, ktorá ukazuje na sever bola zarovno s čiarou,a aby strelka zároveň ukazovala na hornú stranu mapy. (Každá mapa je zakreslená tak, že vrchná strana je na sever). Takto zorientovaná mapa ukazuje skutočný terén.
  3. Ak potrebujete dôjsť k vzdialenejším cieľom, musíte zistiť azimut (orientovaný uhol, ktorý zviera určitý smer). V tomto bode už mapu nesmiete pohnúť. Kompas nasmerujte na miesto, kam chcete prísť.  Prečítajte a zapamätajte si azimut ( pomôžu vám farebné čiary na sklíčku kompasu ).
  4. Čiara na mape a strelka kompasu musia ukazovať na sever v jednej rovine.  ( Ak to tak nie je, pravdepodobne ste pohli mapou a musíte mapu znova zorientovať podľa bodu. č. 1 ).
  5. Farebná čiara pri strelke ukazuje azimut, ktorého sa musíte držať, aby ste prišli do cieľa

Kompasom je možné zamerať aj vzdialenejšie ciele, pokiaľ na ne dovidíte a nepotrebujete ani mapu ( napr. keď stojíte na vyššie položenom mieste ). V tom prípade otvorom na viečku kompasu  zameriate cieľ. Je to predĺženie k stupňom azimutu . Otvor na viečku a otvor na lupe musia byť v jednej rovine. Touto lupou si prečítate azimut, po ktorom sa vyberiete. Nakoniec len nezabúdajte priebežne kontrolovať správnosť smeru.

Zapoj sa tiež do diskusie

Rating:
Hory-bg-dark-svg